Технологічна платформа

Технологічна платформа

Відкрита галузева технологічна платформа -

концентрація провідних наукових і технологічних потенціалів

Дозволяє поєднати науку і практику за допомогою венчурного бізнесу, який перетворює ідеї в технології.

Відкрита технологічна платформа здійснює як відбір технологій для конкретних компаній, так і об'єднання можливості різних стейкхолдерів для досягнення спільних цілей.

Технологічна платформа сприятиме ефективному використанню знань і розробок, комерціалізації і досягнень науки і технології, і дозволить відбирати і впроваджувати кращі рішення з пріоритетних напрямів розвитку галузі.


Технологічна платформа

як концентрація провідних наукових і технологічних потенціалів

 

 

 

 

 

Галузева технологічна платформа - 

це поєднання різних елементів,

необхідних для інноваційного розвитку

 

Мета відкритої технологічної платформи - координація НДДКР і системний підхід до розробки концепції конкурентноспроможної продукції в гірничодобувній галузі, удосконалення та комплексне використання технологій видобутку й переробки твердих корисних копалин, досягнення ефективного рівня рентабельності за рахунок розробки та впровадження енергозберігаючих технологій та модернізації обладнання для розширення мінерально-сировинної бази.Основні завдання відкритої галузевої технологічної платформи:

 

  • Комунікація та об'єднання дій зацікавлених сторін – бізнесу, виробництва, науки й освіти.
  • Створення банку пропозицій та інноваційних розробок, пов'язаних з видобутком і переробкою твердих корисних копалин по перспективних та пріоритетних напрямів розвитку.
  • Впровадження інноваційних технологій та організації виробництва при розвідці родовищ, видобутку, переробці й використанні твердих корисних копалин з метою підвищення доданої вартості продукції.
  • Розробка та впровадження сучасних систем моніторингу процесів видобутку, переробки й комплексного використання твердих корисних копалин.
  • Зниження енерговитрат при видобутку, збагаченні, переробці та комплексному використанні твердих корисних копалин.
  • Тиражування інноваційних технологій при комплексному освоєнні родовищ твердих корисних копалин, включаючи відходи виробництва.

Дочірні категорії

Напрямки роботи