Інноваційна платформа

Інноваційна платформа

Відкрита інноваційна платформа – інструмент, що сприяє інноваційному співробітництву між науковим середовищем університету та промисловими компаніями, метою якого є забезпечення прямого взаємозв'язку між розробниками (авторами інноваційних проектів) і кінцевими споживачами в області обміну знаннями та передачі технологічних рішень. 

СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

 

ПРИНЦИП РОБОТИ ВІДКРИТОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

Основна мета відкритої інноваційної платформи – координація інноваційної діяльності з метою комерціалізації наукових досліджень: відкритий і широкий пошук партнерів для розробки та реалізації інноваційних проектів. Організація процесу досліджень і розробок шляхом об'єднання в загальний фонд розробок широкого застосування, які можна використовувати для створення інноваційних продуктів.

Основні завдання відкритої інноваційної платформи НТУ "ДП":

 

  • Формування віртуального простору, єдиного середовища для віддаленого обміну інформацією між суб'єктами інноваційної платформи;
  • Постійний моніторинг напрямів, за якими ведуться наукові дослідження в Україні та за кордоном;
  • Забезпечення доступу підприємств і інвесторів до інформації про інноваційні розробки НТУ "ДП";
  • Огляд існуючих інноваційних рішень НТУ "ДП", їхній аналіз і презентація результатів;
  • Забезпечення системи взаємного співробітництва НТУ "ДП" з підприємствами, зацікавленими в реалізації інноваційних рішень.

Дочірні категорії

Напрямки роботи