Основна мета відкритої інноваційної платформи – координація інноваційної діяльності з метою комерціалізації наукових досліджень: відкритий і широкий пошук партнерів для розробки та реалізації інноваційних проектів. Організація процесу досліджень і розробок шляхом об'єднання в загальний фонд розробок широкого застосування, які можна використовувати для створення інноваційних продуктів.

 

Основні завдання відкритої інноваційної платформи НГУ:

 

  • Формування віртуального простору, єдиного середовища для віддаленого обміну інформацією між суб'єктами інноваційної платформи;
  • Постійний моніторинг напрямів, за якими ведуться наукові дослідження в Україні та за кордоном;
  • Забезпечення доступу підприємств і інвесторів до інформації про інноваційні розробки НГУ;
  • Огляд існуючих інноваційних рішень НГУ, їхній аналіз і презентація результатів;
  • Забезпечення системи взаємного співробітництва НГУ з підприємствами, зацікавленими в реалізації інноваційних рішень.