РОЗРОБНИКИ: проф. Гуменик І.Л., с.н.с. Панасенко О.І., н.с. Ложніков О.В.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблено спосіб рекультивації земель, який включає формування зовнішнього відвалу з послідовним зниженням висоти відвальних ярусів, що дозволяє збільшити площу відновлення земель під сільське господарство. При цьому забезпечується зменшення обсягів планувальних і виключення предекскаваційніх робіт.
 
Розробка і обґрунтування технології формування відвалів з об'єднаною поверхнею
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАНЯ: Гірничо-механічна рекультивація при відкритій розробці горизонтальних родовищ корисних копалин.
 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ: Впровадження технології в умовах розробки Костянтинівського буровугільного розрізу дозволить збільшити площу відновлення порушених земель на 78 га.  Розрахункові витрати на виконання відбудовних та рекультиваційних робіт при запропонованому способі формування відвалів зменшаться з 17,0 млн грн (при традиційному способі) до 10,7 млн грн за рахунок зменшення обсягу робіт з планування поверхні відвалів. 
 
 
Докладніше про цей проект