РОЗРОБНИКИ: доц. Гапєєв С.Н., доц. Коваленко В.В., доц. Терещук Р.М., доц. Хозяйкіна Н.В.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблено комплексний підхід до вибору та обґрунтування різнопланових заходів щодо забезпечення необхідної стійкості гірничих виробок протягом терміну їх експлуатації з використанням ресурсозберігаючих технологій на підставі науково обґрунтованих нових способів підтримки виробок.
 
Забезпечення стійкості подовжених виробок вугільних шахт на основі закономірностей деформування складноструктурного породного масиву
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Гірничодобувна галузь промисловості.
 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ: Економія коштів від впровадження у виробництво нових технологій та засобів кріплення протяжних виробок тільки на одній вугільних шахті склав близько 2 млн грн на рік. 
 
Докладніше про цей проект

 


Інші проекти цього напряму: