РОЗРОБНИКИ: проф. Бондаренко В.І., проф. Ковалевська І.А., проф. Симанович Г.А., доц. Фомічов В.В.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Програмний продукт є адаптованою системою інженерних розрахунків, здатною враховувати широкий спектр специфічних властивостей конструктивних елементів, що впливають на напружено-деформований стан, в залежності від особливостей будови породного масиву. Методологія обґрунтовує оптимальні характеристики геометрії підземних виробок та їх кріплення на основі висунутих замовником параметрів і гірничо-геологічного стану. 
 
Евристичні технології дослідження напружено-деформованого стану (НДС) багатопараметричних геотехнічних системЕвристичні технології дослідження напружено-деформованого стану (НДС) багатопараметричних геотехнічних систем
 
ОЧІКУВАНІ ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Можливість створення тривимірної моделі підземної виробки з розрахунком раціональних параметрів конструктивно-технологічної схеми її проведення, кріплення й охорони.
Докладніше про цей проект