РОЗРОБНИКИ: проф. Приходченко В.Ф., доц. Сафронов І.Л.,   інж. Толубець Д.В.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблено новий метод прогнозу зон малоамплітудних тектонічних розривів вугільних пластів для умов Донбасу. Прогноз розривної порушеності здійснюється в комплексі з прогнозом літолого-міцнісних характеристик порід покрівлі та підошви вугільного пласта, класифікації порід покрівлі за стійкістю, навантажувальними властивостям і здатністю руйнуватися.
 
ПРОГНОЗ ЗОН РАЗВИТКУ МАЛОАМПЛІТУДНИХ ТЕКТОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ: Метод дозволяє виділити зони розривів з амплітудою менше 10 м, що не встановлюється геологорозвідувальними роботами. Дозволяє здійснити раціональне обґрунтування планування розвитку гірничих робіт, що сприяє підвищенню ефективності та безпеки робіт на вугледобувних підприємствах.
 
Докладніше про цей проект