РОЗРОБНИКИ: проф. Шашенко О.Н., с.н.с. Масленніков Є.В., доц. Журавльов В.Н., н.с. Кондратюк І.В., м.н.с. Дубицька М.С.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблено ефективний засіб прогнозу небезпечних газодинамічних явищ у вугільних шахтах без внесення змін в існуючу технологію видобутку вугілля. Апаратура в зручній і простій формі в реальному часі показує поточний рівень безпеки у виробленні і завчасно сповіщає про можливість раптового викиду вугілля і газу. У розробці реалізований нормативний спосіб акустичного прогнозу раптових викидів, який відрізняється високою точністю прогнозу в порівнянні з існуючими аналогами.
 
АКУСТИЧНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ АК-1МАКУСТИЧНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ АК-1М
 
 
CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Вугільні шахти, що мають пласти, небезпечні за раптовими викидами вугілля і газу.
 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЭФЕКТ: Передбачає отримання додаткового прибутку за рахунок збільшення продуктивності праці підземних робітників і зменшення обсягів робіт з ліквідації наслідків газодинамічних явищ. 
 
 
Докладніше про цей проект