22-24 листопада 2016 року в Міжнародному виставковому центрі відбувся Міжнародний Форум “INNOVATION MARKET” (МФІМ). В рамках цього заходу новатори, винахідники, виробники провідних інноваційних технологій, авторів Startup- проектів отримали можливість зустрітися з представниками підприємств – потенційних споживачів, зацікавлених в технологічному оновленні виробничих процесів, акселераторами інвестиційних проектів, експертами в різних галузях економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, представниками авторитетних інвестиційно-фінансових установ України, Польщі та Китаю, з політичними лідерами України.

 

Організатори заходу:
vistCentrKyiv

 

Міжнародний виставковий центр, м. Київ

 

 


polsk30

 

Польський Кластер інноваційної Корпорації “Polska 3.0”

 

 

За участю:
- Національної академії наук України;
- НТУ України Київський політехнічний інститут;
- Міністерство освіти та науки України;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- НТУ Харківський політехнічний інститут;
- BSHARKS.

Представники Інноваційного Центру НГУ прийняли участь у виставці, де мали змогу презентувати науково-технічні розробки НГУ у сфері енергозбереження та технічної безпеки, а саме: «Ліфтові установки нового покоління»; «Автоматична система управління тепловими насосами»; «Технологія виробництва твердого органічного палива на базі установки ХОТ-31М».

foto 1


Директор бізнес-інкубатору Олена Горяча презентувала діяльність Інноваційного центру, бізнес-інкубатору та інноваційної платформи.

Олена Гладун прийняла участь у науково-практичному семінару “Практика створення офісів управління інтелектуальною власністю”, який проводився за участю НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, УкрІНТЕІ МОН України, ВГО “Українська Рада винахідників і новаторів”. В рамках заходу оговорювались такі важливі питання, як: проблеми, з якими стикаються автори при захисті своїх ноу-хау, як запобігти ці проблеми, як захистити інтелектуальну власність, порівняння механізмів України та країн ЄС, правове поле захисту інтелектуальної власності та вибір форми договору, практичний зміст термінів: ноу-хау, інтелектуальна власність, комерційна таємниця, тощо.
Олена отримала Сертифікат про підвищення кваліфікації з управління інтелектуальною власністю.

diplom

В рамках Форуму пройшла конференція, присвячена комплексному охопленню проблем науки та пропозицій щодо шляхів і способів їх вирішення – від допомоги в знаходженні грантів, програм реалізації рішень, до ініціації необхідних законопроектів, спрямованих на створення механізмів взаємодії ринків науково-технічних завдань і рішень. Питання, які піднімалися піч час заходу, були присвячені програмам фінансування інноваційних проектів, інструментам для їх реалізації на прикладі досвіту Чехії та Польщі, інноваційним технологіям у сферах сільського господарства та ІТ. Список девушек индивидуалок проститутики Екатеринбург Досуг для мужчин


ВИСНОВОК ПО ЗАХОДУ:
Проблема комерціалізації інновацій стає все більш актуальною серед авторів наукових розробок України. Найважливішими складовими процесу комерціалізації є чітка та обґрунтована оцінка ноу-хау та правильний вибір форми договірних відносин між винахідником та замовником інноваційного продукту (майбутнім бенефиціаром), що належним чином забезпечить захист прав винахідника на його інтелектуальну власність. При вирішенні цього питання потрібно керуватися досвідом зарубіжних країн, зокрема, Європи, оскільки вони працюють у більш вдосконаленому та прозорому правовому полі та мають більш спрощені механізми реалізації ноу-хау та довший досвід.
Деякі вищі навчальні заклади України вже створили в межах своїх структур інноваційні центри, або центри з комерціалізації інновацій та технологій (Наприклад, НТУ України Київський політехнічний інститут, НТУ Харківський політехнічний інститут). Центр інноваційного розвитку працює в НГУ.


Існування таких підрозділів на базі університету учасники форуму вважають доцільним та перспективним, оскільки це є допомогою винахідникам адекватно оцінити свої права на ноу-хау, знайти замовників на свої винаходи та захистити свої розробки за допомогою кваліфікований фахівців в галузі економіки, фінансів та права.

.


Інші статті