РОЗРОБНИКИ: проф. Блохін С.Е., доц. Таран І.О., доц. Дерюгин О.В.

 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Полягає в обґрунтуванні типу трансмісії шахтного дизелевоза та її параметрів, які забезпечують раціональні енергетичні показники двигуна і тягові характеристики машини в робочому діапазоні експлуатаційних швидкостей; розробці науково обґрунтованих інженерних методик і програмного забезпечення для вибору раціональної структурної схеми, конструктивних параметрів, можливих швидкісних регульованих діапазонів, що дозволяє підвищити ефективність і швидкість процесу розробки та модифікації трансмісій транспортних засобів.
Функціональна схема роботи двопотокової трансмісії
 
Аксонометрична 3-D модель ГОМТ
 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Підприємства гірничовидобувної промисловості України та за кордоном.
  
ОЧІКУВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Розробка нових технічних рішень та оригінальних схем трансмісій шахтних дизелевозів, які забезпечують раціональні енергетичні параметри двигуна і тягові характеристики машини в робочому діапазоні експлуатаційних швидкостей. Впровадження результатів роботи має соціальний ефект за рахунок по-кращення умов праці, підвищення ефективності та безпеки експлуатації дизелевозів.