РОЗРОБНИКИ: д.т.н., професор Слєсарєв В.В., к.т.н., доцент Желдак Т.А., асистент Гаранжа Д.М.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Наукова цінність отриманих результатів полягає у розробці нового підходу до комплексного планування та контролю технологічного процесу виготовлення прокатної продукції на ланці «замовлення – злиток – заготовка – готова продукція». Застосування сучасних евристичних методів дозволяє з високим показником ефективності розв'язувати задачі, що виникають при управлінні технологічним процесом.
 
 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Потенційними замовниками системи підтримки прийняття рішень є вітчизняні металургійні підприємства з широким асортиментом прокатної продукції.  
 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  ІНВЕСТОРА: Вартість необхідних капіталовкладень для впровадження системи підтримки прийняття рішень та терміни виконання проектних робіт залежать від складності технологічного процесу, рівня наявного обладнання, а також необхідного обсягу досліджень. 
Термін окупності інвестицій: 2-3 роки.