РОЗРОБНИКИ: проф. Садовенко І.О., проф. Рудаков Д.В., доц. Томощук В.І., доц. Загріценко А.М., інж. Тишков В.В. (НТУ "ДП"); Ейдельштейн Л.Я. (НВО «Озон»)
 
СУТЬ ПРОЄКТУ: Комплекс рішень з подальшим обгрунтуванням технологічних схем: виконання інструментальних вимірювань на зсувонебезпечних ділянках; розробка, параметризація й адаптація множинних фільтраційних та геомеханічних моделей ділянок нестійких грунтових масивів; обгрунтування інженерних заходів захисного й застережливого характеру на зсувонебезпечних ділянках.

МОДЕЛЬ ГЕОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ

ГЕОФІЛЬТРАЦІЙНА МОДЕЛЬ

 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 
  • Визначення проектних параметрів технологічних схем керування стійкістю зруйнованих ділянок слабких грунтових масивів;
  • Генеральні схеми вирішення проблеми прогнозування й попередження зсувних процесів у межах техногенно-навантажених і забудованих територій.
 
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ: Витрати на створення системи 0,5   2 млн. грн залежно від складності об'єкта. Термін виконання 1  2 роки. Обладнання захищено патентами. 
 
Докладніше про цей проект