РОЗРОБНИКИ: проф. Пілов П.І.


СУТЬ ПРОЄКТУ: створення математичних моделей мокрих сепараційних процесів, які стали базою для розробки технології збагачення залізистих кварцитів, зокрема магнетитових. Це забезпечує істотне скорочення водоспоживання. Створена технологія передбачає визначення науково обгрунтованих значень об'ємної концентрації проміжних продуктів збагачення в технологічних операціях міжапаратних циркуляцій і подачу води в кінцевій операції кожної стадії збагачення.

Технологія збагачення залізистих кварцитів із скороченим споживанням водиТехнологія збагачення залізистих кварцитів із скороченим споживанням води


ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Гірничо-збагачувальні комбінати з видобутку й переробки руд, зокрема магнетитових кварцитів.
 

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:
Зниження водоспоживання до 20 м3 на тонну концентрату;
Скорочення витрат електроенергії на 10 кВт • год;
Термін окупності: 1 – 3 роки;
Вартість і термін виконання проектних робіт залежить від необхідного обсягу дослідження;

 

Докладніше про цей проект