1. Анотація пропозиції.

Розробка тонких і вельми тонких вугільних пластів потужністю 0,55 – 0,9 м сучасними засобами виймання практично неможлива без присікання бічних порід. Така технологія призводить до засмічення вугілля породою. Для реалізації вугілля споживачеві необхідно збагачувати гірську масу. Пропонована селективна технологія добування вугілля із закладкою виробленого простору забезпечує високу якість продукту практично з материнською зольністю 15 – 18 % і дозволяє залишати породу в шахті.

 

2. Опис пропозиції.

Промислових запасів вугілля в Україні достатньо для роботи гірничих підприємств протягом 150 – 200 років при щорічному видобутку близько 100 млн. т. Більша частина цих запасів (близько 70 % ) зосереджена в пластах потужністю 0,55 – 0,9 м. Гостро ця проблема постає на шахтах Західного Донбасу, де запаси в пластах потужністю 0,55 – 0,9 м складають 51 %, а на деяких шахтах значно перевищують цю величину і досягають 80 %. Більшість діючих лав на шахтах Західного Донбасу відпрацьовують пласти потужністю менше 1 м, тому практично всі очисні вибої ведуть видобуток з присіканням бічних порід. На сьогоднішній день величина присікання бічних порід становить від 5 – 10 см до 30 – 40 см. Такий видобуток призводить до засмічення вугілля породою до 40%.

 

3. Інновації і переваги пропозиції.

Розробка тонких вугільних пластів з використанням селективної технології має ряд переваг:

1. Застосування селективного відпрацювання пласта дозволяє суттєво (з 44 до 15 – 18 %) зменшити зольність вугілля, що видобувається.

2. Закладка виробленого простору знижує гірський тиск на механізоване кріплення, що створює більш сприятливі умови її роботи.

3. За рахунок зведення бутової навколо штрекової смуги деформації прилеглої до лави виробки знижуються в 1,5 – 2 рази, що створює умови для її повторного використання.

4. За рахунок закладки виробленого простору зменшується конвергенція бічних порід у лаві та істотно знижується вивалоутворення в робочому просторі.

5. Опускання земної поверхні при повній закладці виробленого простору зменшуються більш ніж в два рази.

 

4. Технічні подробиці.

Виїмка вугілля і породи при розробці тонких пластів проводиться роздільно , за два проходи комбайна. При першому проході комбайна відділяється від масиву вугілля, при другому проході – породний уступ. Одночасно з виїмкою породного уступу проводиться закладка породи у вироблений простір з використанням пневмозакладного обладнання.

Закладена порода розміщується у виробленому просторі лави поблизу штреків у вигляді бутових смуг шириною до 30 м. При малій довжині лави і при значній величині присікання може здійснюватися повна закладка виробленого простору. Також закладка виробленого простору здійснюється з прохідницьких дільниць.

 

5. Технологічні ключові слова.

Селективна технологія, закладка виробленого простору, бутова смуга, тонкий вугільний пласт, зольність.

 

6. Коди ринкових застосувань.

 

7. Поточна стадія розвитку.

- Є план впровадження

 

8. Права інтелектуальної власності.

 

9. Коментарі, дата, номер патенту.

Захищено патентами України № 62265, 35882, 87663. Заявник та патентовласник – ДВНЗ «Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»»

 

10. Тип потрібної співпраці.

Угода з вугледобувним підприємством

Фінансові ресурси

 

11. Тип шуканого партнера.

Авторський колектив шукає партнерів для впровадження даної технології у виробництво.

 

12. Область діяльності партнера.

Гірничо – металургійний комплекс

 

13. Завдання, які стоять перед партнером.

Модернізація існуючого обладнання

 

14. Країна, якій надається перевага.

Україна, Китай, Польща та ін.

 

Контактна інформація

Організація: ДВНЗ "Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»"

Адреса: Україна, 49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19

Відділ: Кафедра гірничої інженерії та освіти

Телефон: (0562) 46-90-47 , 47-14-72

E - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://prr.nmu.org.ua