РОЗРОБНИКИ: акад. НАН України Півняк Г.Г., проф. Бондаренко В.І., проф. Табаченко М.М., доц. Фальштинський В.С., доц. Дичковський Р.О., доц. Свєткіна С.Ю., інж. Тимошенко Є.В., інж. Лозинский В.Г, інж. Саїк П.Б.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблено нові технологічні схеми СПГВ, які дозволяють забезпечити видобуток, комплексну переробку продуктів газифікації та рекуперацію тепла порід. Розроблено нову конструкцію газогенератора, що експлуатується в режимі керованого процесу газифікації з урахуванням природних факторів і технологічних параметрів у замкненому екологічно безпечному циклі.
 
Принципова схема свердловинної підземної газифікації вугільних пластів
ПРИНЦИПОВА СХЕМА СВЕРДЛОВИННОЇ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
1 – вугільний пласт; 2 – нагнітальні свердловини: 3 – газовідвідна свердловина;  4 – пересувні запальні пристрої; 5 – нагнітальний трубопровід; 6 – газовідвідний трубопровід; 7 – теплообмінник-утилізатор; 8 – вогневий вибій; 9 – вироблений простір; 10 – оголовки вертикально-горизонтальних свердловин;11 – поверхня землі
 
Параметри розповсюдження температурного поля породно-вугільного масиву вздовж нашарування
ПАРАМЕТРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПОРОДНО-ВУГІЛЬНОГО МАСИВУ ВЗДОВЖ НАШАРУВАННЯ 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Некондиційні запаси кам'яного і бурого вугілля з глибиною залягання від 50 м і більше, з кутом падіння 0 - 90 градусів, потужністю 0,4 м і більше, при підробці і надробці у висхідному і низхідному порядку, а також горючі сланці, важка (парафінована) нафта.
 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ: 
  • Продуктивність станції СПГВ: 13,6 – 76 тис. м3 генераторного газу з теплотою згоряння 5,4 – 11,7 МДж/м3; 134,8 – 431,7 т. хімічних речовин.
  • Собівартість: станції - 102 – 293,4 грн / тис. м3; електроенергії 0,09 – 0,24 грн / кВт-год.
  • Терміни окупності підприємства 1,5 – 3,0 року
 
Докладніше про цей проект

Інші проекти цього напряму: