КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ SYNCHRO - MINING

МЕТА: СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Соціальний добробут Екологічний комфорт Економічна стабільність

 • Створення  нових робочих місць;
 • Покращення  демографічної  ситуації;
 • Налагодження  соціальної  інфраструктури;
 • Залучення  молоді у  процеси  розвитку  регіонів

 • Рековерінг  наземного ландшафту;
 • Очищення ґрунту, води, повітря;
 • Моніторинг стану здоров’я людей;
 • Переробка та  утилізація відходів

 • Формування інвестиційного клімату;
 • Реалізація інноваційних бізнес-проєктів;
 • Створення науково-виробничих кластерів;
 • Трансфер технологій

 

КОНЦЕПЦІЯ  SYNCHRO-MINING

Диверсифікація діяльності шахти шляхом реалізації на її майновому комплексі окремих бізнес-проєктів різних економічних галузей синхронно видобутку вугілля

ВИГОДИ ДЛЯ БІЗНЕСУ: пролонгація рентабельного функціонування шахти, диверсифікація портфелю інвестицій, зниження ризиків галузевих економічних коливань, отримання кластерного економічного ефекту;

ВИГОДИ ДЛЯ РЕГІОНУ: ефективне функціонування містоутворюючого підприємства, створення нових робочих місць, зростаючі відрахування до місцевого бюджету, стимулювання інноваційних процесів, формування підприємницького середовища

ТЕХНОЛОГІЇ  SYNCHRO-MINING БІЗНЕС-ПРОЄКТИ SYNCHRO-MINING
 • Технологія очищення шахтної води
 • Технологія теплових насосів, інноваційні агротехнології
 • Технології енергоефективної експлуатації гірничого обладнання
 • Технологія переробки відвалів
 • Технології альтернативної енергетики
 • Технологія підземної газифікації вугілля
 • Геоінформаційна технологія прогнозу покладів метану
 • Технологія впровадження підземних гідротеплогазогенераторів
 • Система комплексного моніторингу стану здоров’я населення та об’єктів довкілля
 • Організаційні інновації
 • Водоочисний комплекс
 • Агрокомплекс: теплиці, грибні ферми
 • Комплекс з рециклінгу матеріалів та синтезу корисних хімічних елементів
 • Парк-музей “ТЕХНОЛЕНД”
 • Промисловий туризм
 • Комплекс з генерування та розподілу “зеленої” електроенергії
 • Комерційне використання порожнин підземних виробок

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ SYNCHRO-MINING

ПРАВОВЕ  ПОЛЕ  УКРАЇНИ ДЛЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПЛАТФОРМИ

 1. ПРОГРАМА РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА 2010-2014
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ»
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАУКОВІ ПАРКИ»
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ»
 5. ЗАКОНИ УКРАЇНИ «ПРО ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
 6. ЗАКОНИ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ»
 7. КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  ГАЗУ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДО 2020»

 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОМУ ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ ТА ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стратегія використання природних ресурсів на засадах сталого розвитку
Програмні цілі Європейської Мережі Гірничодобувних Регіонів
Стратегія «Дорожня карта Європейських гірничодобувних регіонів»
Стратегія розвитку гірничодобувної галузі Європи

Концепція формування європейських технологічних платформ

Фінансування та координація розвитку більше 35 європейських технологічних платформ