РОЗРОБНИКИ: проф. Бондаренко В.І., доц. Овчинников М.П., доц. Максимова Є.О., інж. Ганушевич К.О., інж. Сай Л.С.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: 
  • Розроблено основи методів і технологій безперервного й безпечного циклу видобутку газу із природних газогідратних родовищ.
  • Створено експериментальну установку для отримання газових гідратів із метаноповітряної суміші дегазаційних свердловин шахт України.
  • Розроблено ресурсозберігаючу технологічну схему виробництва льодогазогідратних блоків 

Наукові основи методів і технологій підземної розробки родовищ газових гідратів і гідратоутвореньНаукові основи методів і технологій підземної розробки родовищ газових гідратів і гідратоутворень

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 
  • Нафтогазовидобувна промисловість: газогідратні родовища.
  • Вугледобувна промисловість: видобуток газу метану.
  • Паливно-енергетичний комплекс України: транспортування газу в газогідратних стані.

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ: Вперше в Україні розроблено основи методів і технологій безперервного і безпечного циклу видобутку газу з природних газогідратних родовищ та отримання штучних газових гідратів з метанової суміші дегазаційних свердловин шахт України. Використання комплексного підходу до альтернативного джерела енергії підвищить економічні показники вугледобувної галузі і знизить техногенний вплив на навколишнє природне середовище. 
 
Докладніше про цей проект