РОЗРОБНИКИ:  проф. Разумний Ю.Т. 
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Суть технологій активного впливу на процеси розробки родовищ природних газів полягає у тому, що за промисловими даними або результатами експериментальних досліджень встановлюються фактори, що негативно впливають на видобуток вуглеводнів з родовища у відповідних умовах. Розроблена і впроваджена комплексна технологічна схема підвищення вилучення вуглеводнів з газоконденсатних родовищ на різних стадіях їх розробки, включаючи закачування в родовище пропонованих робочих агентів через нагнітальні свердловини, що значно підвищує продуктивність видобувних свердловин. Застосування газогідродинамічних, фізико-хімічних і механізованих способів сприяє інтенсифікації винесення рідини зі свердловини. Виходячи з потреб у природному газі, розроблена технологія активізації вилучення залишкових запасів, які складають понад 200 млрд м3
Схема реалізації комплексної технології збільшення вуглеводовилучення з виснажених газоконденсатних родовищ
СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ВУГЛЕВОДОВИЛУЧЕННЯ
З ВИСНАЖЕНИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Газовидобувна галузь промисловості та вугільні шахти, що містять в породах газову складову (метан). Вітчизняні ресурси газового палива можуть бути істотно збільшені за рахунок залучення до паливно-енергетичного балансу метану вугільних родовищ Донбасу.
 
Докладніше про цей проект