РОЗРОБНИК: Шустов О.О., к-т техн. наук, доцент.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

На теперішний час глибина низки кар’єрів Кривбасу становить більше 400 м. В умовах їх подальшого поглиблення, суттєво збільшується об’єм виконання гірничо-капітальних робіт у зв’язку із рознесенням бортів, знижується продуктивність і техніко-економічні показники кар’єрного транспорту. Це призводить до збільшення частки транспортування до 50-70% від загальної вартості виробництва, забруднення навколишнього природного середовища та значного підвищення собівартості видобутку залізної руди. Вирішити транспортну проблему пропонується шляхом розробки нових конструктивних рішень перевантажувальних установок комбінованих видів транспорту з урахуванням специфіки роботи гірничого устаткування на великих глибинах. Технологічне рішення полягає у введенні нових елементів до комплексу (самохідні візки, похила частина реверсивного перевантажувача, автостела, штабелеукладач), що дозволяє неперервно вести перевантажувальні роботи в заданому режимі транспортування скельних порід з підвищенням продуктивності праці та зменшенням витрат.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблене технологічне рішення може знайти застосування на гірничо-збагачувальних комбінатах. Потенційними споживачами розроблених конструктивних рішень в Україні можуть бути: Метінвест (ПАТ “Інгулецький ГЗК”, ПАТ “Північний ГЗК”, Центральний ГЗК), АТ “Південний ГЗК”, АрселорМіттал Кривий Ріг (кар’єр №3), а також науково-дослідні та проектно-конструкторські організації.

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Впровадження у виробництво установки для перевантаження скельних порід з конвеєра в залізничний транспорт дозволить отримати річний економічний ефект у розмірі 190-450 млн. грн., а установки для доробки запасів під ціликами залізничних шляхів – 100-125 млн. грн. на рік.

 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Патент України на винахід №101246 «Комплекс для завантаження стрічкового конвеєра» від 11.03.2013.

 

ЯКІСТНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Зменшення обсягів виймання порід розкриву до 8-12 млн м кубічних на рік.

Раціональне використання виймально-навантажувального і транспортного обладнання в одній лінії.

Зменшення площі розносу уступів і бортів із забезпеченням їх стійкості.

Усунення простоїв комбінованих видів транспорту до 25-35%.

Зменшення працюючих автосамоскидів на 20-30 %.

Збільшення результуючого кута укосу неробочого борту.

Підвищення продуктивності кар’єру по породам розкриву та корисній копалині до 25-40%.

Скорочення термінів освоєння родовища до 15-20 років.

Зниження матеріальних та трудових ресурсів..

 

Докладніше про цей проект