РОЗРОБНИКИ: Луценко І.М., Федоряченко С.О., Бешта О.О., Весела М.А.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

Розроблені науково-технічні рішеньня з обґрунтування та реалізації раціональних режимів заряджання/розряджання тягових батарей електромобілів із впровадженням smart-технологій Vehicle-to-Grid (V2G) та Grid-to-Vehicle (G2V), які дозволяють забезпечити ефективне управління процесами генерації та споживання енергії. Наукове обґрунтування тенденцій розвитку інфраструктури електромобілів покликає збільшення ефективності запропонованих smart-рішень. А саме – визначення найбільш придатних для розміщення об'єктів транспортної інфраструктури (зарядні станції, сервіси) районів міст, що при зростаючому попиті на електромобілі дозволить забезпечити ефективне керування та взаємодію електромеханічної системи електромобіля з електротехнічним комплексом мережі та збільшити ресурс тягових батарей за рахунок уникнення глибокого розряду у випадках неоптимального розміщення зарядних станцій без додаткового пробігу на розряджених батареях.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Об'єкти транспортної інфраструктури (зарядні станції, сервіси) районів міст. Енергосистеми країни; системи курування електромеханічною системою електромобіля та електротехнічним комплексом «електромобіль – зарядна станція – розподільча мережа».

 

 

ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Розробка вирішує проблеми забезпечення енергонезалежності та енергобезпеки держави, комплексного підвищення ефективності функціонування електроенергетичної галузі шляхом раціонального використання потенціалу комбінованих систем енергозабезпечення на базі електромобілів у якості, по-перше, децентралізованих високоманеврених та екологічних джерел енергозабезпечення населених пунктів, по-друге, як споживачів-регуляторів навантаження енергосистеми.

 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ ТА ВИНАГОРОДИ

Робота виконана в рамках науково-дослідних тем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та нагороджена Премією Президента України у 2019 році.

 

ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБКИ

Запропонований комплекс технологічних рішень дозволить підвищити стійкість роботи енергосистеми України та покращити екологічний стан оточуючого середовища урбанізованих територій, зменшити енергетичну залежність транспортного та енергогенеруючого комплексів країни.

«Створення оптимальної інфраструктури зарядних і сервісних станцій дозволить отримати соціальний ефект для забезпечення сталого розвитку територіальних громад у питанні зменшення безробіття, розвитку інноваційних професій.

«Соціальний ефект врахувує матеріальне стимулювання власників транспорту до участі у вирівнюванні графіків електричних навантажень енергосистеми, що збільшить темпи популяризації екологічного виду транспорту серед населення.

 

Докладніше про цей проект