РОЗРОБНИКИ: проф. Собко Б.Ю., проф. Ложніков О.В.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

Розроблена технологія комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених розсипних родовищ передбачає застосування гідромеханізованого видобувного комплексу у складі земснарядів і плавучої збагачувальної фабрики з розподілом корисної копалини на важкі мінерали, піщані і глинисті породи, за допомогою чого з'являється можливість відмовитися від формування хвостосховища, а піщані і глинисті породи використовувати як супутню сировину або складувати її у потенційні техногенні родовища. Це забезпечує підвищення ефективності комплексного освоєння супутньої сировини за рахунок залучення вмісних порід корисних копалин, зниження обсягів транспортних робіт в кар'єрі при видобувних роботах, зменшення площ земель під розташування хвостосховищ, що у сукупності дозволяє суттєво підвищити ефективність розробки обводнених розсипних родовищ.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дана технологія може бути застосована у обводнених родовищах титан-цирконієвої сировини, наприклад, у Мотронівському ГЗК. Впровадження технології комплексного освоєння титан-цирконієвих родовищ, дозволить дорожній галузі суттєво знизити споживання піску з природних кар’єрів при споруджені дорожнього насипу з використанням супутньої сировини.

 

ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отримано технологію, що дозволяє знизити об’єми транспортної роботи підприємства, зменшити відходи виробництва і площі земель під розташування хвостосховищ, і як результат, підвищити екологічну безпеку гірничого виробництва.

 

ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Зменшення загальної довжини трубопроводів у 1,44 рази;

2. Зменшення середньозваженої величини об'єму транспортної роботи при комплексній технології розробки родовища в 9,3 рази;

3. Зменшення середньозважених об'ємів транспортних робіт при спорудженні хвостосховищ у 2 рази;

4. Скорочення термінів будівництва хвостосховищ з 7 до 5,8 років;

Приведена вартість проєкту за комплексною технологією є максимальною серед інших технологій у разі залучення у розробку від 4 % супутньої сировини. За показником терміну окупності інвестицій комплексна технологія є найбільш ефективною при залученні від 13,2% супутньої сировини.

 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Технологія захищена патентом України № 122016 «Спосіб розробки обводнених титанових родовищ», дата публікації 25.08.2020р.

 

Докладніше про цей проект