Проєкти 2021

Розробники: проф. Дичковський Р.О., доц. Саїк П.Б., доцент Лозинський В.Г., доц. Фальштинський В.С.

СУТНІСТЬ ПРОЄКТА:

Створено нову тестову установку УМВ – 3, що дозволяє забезпечити комплексну утилізацію вуглевмісних матеріалів (у т.ч. медичних) в режимі керованого процесу термічної деструкції з урахуванням якісного, кількісного складу відходів і технологічних параметрів переробки у замкнутому екологічно безпечному циклі.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

Переробка засобів індивідуального захисту та іншої медичної продукції, переробка вуглецевмісних відходів. Безпечна утилізація медичних відходів є особливо актуальною у часи виникнення пандемії, (зокрема коронавірусу COVID-19).

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

Залежно від компонування установки та характеристик вхідного матеріалу, продуктивність коливається від 40 – 50 кг/год до 1 – 1,5 т /год. Установка є компактною та малогабаритною, може бути адаптована під різні енергетичні джерела живлення (пропан, мазут, пилоподібне вугілля та ін.), ергономічна та високопродуктивна.

Докладніше про цей проект

Розробники: доц. Шустов О.О., проф. Пілов П.І., с.н.с. Бєлов О.П, с.н.с. Шутов В.Ю.

СУТНІСТЬ ПРОЄКТА:

Розроблено технологію виготовлення висококалорійного твердого палива з покращеними показниками якості шляхом підвищення енергетичних характеристик бурого вугілля. У зв'язку з недостатнім видобутком вугілля газової групи для забезпечення покриття дефіциту енергетичного балансу України у минулому та зниженням у майбутньому, непридатністю характеристик рядового бурого вугілля для використання на існуючих ТЕС та ТЕЦ, створена технологія збагачення низькоякісного бурого вугілля. Дана технологія дозволить отримати з бурого вугілля та вуглистих глин паливо, придатне за своїми показниками до використання на вітчизняних енергетичних підприємствах без проведення їх реконструкції.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

Гірничодобувна та переробна галузі промисловості. Зокрема, підприємства: ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ін.; теплоелектростанції України, комунальні підприємства та побутові споживачі.

ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ:

Операційні витрати з урахуванням вартості сировини на отримання збагаченого бурого вугілля – приблизно 1500 – 2000 грн/т, що робить його ціну конкурентною у порівнянні з кам'яним вугіллям. Потенційно, при одночасній експлуатації найпотужніших гірничих буровугільних підприємств, Україна може щорічно видобувати не менше 15 млн т бурого вугілля, а з урахуванням вуглистих глин значно більше 20 млн т/рік. У розрахунку на тону умовного палива видобуток може складати понад 4,7 млн т у. п., що дозволить скоротити прогнозований дефіцит у газовій групі вугілля.

Докладніше про цей проект