РОЗРОБНИКИ: проф. Чернай А.В. (НГУ), проф. Соболєв В.В.(НГУ)
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблений метод ініціювання імпульсним лазерним випромінюванням вибухових речовин на базі високочутливих комплексних та простих солей. Створені вибухові суміші (ВС) проявляють чутливість, що на 1,5-2 порядки перевищує здібність азиду свинцю до підривання.
 
Схема експериментальної установки
 
1 – вибухова камера; 2 – вимірювач енергії; 3 – вимірювач потужності; 4 – оптично квантовий генератор
 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Гірнича галузь промисловості, машинобудівництво. 
 
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТИ: Лазерна система ініціювання вибухових зарядів безпечна у використанні та забезпечує прецезіальність виконання вибухових процесів. Фізичний потенціал лазерної системи перевищує потенціал яких завгодно відомих систем ініціювання ВР.