РОЗРОБНИКИ: проф.Дідик Р.П., тех. директор «Техпромремонт ЛТД» Завалій О.Б.
 
СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ: Розроблені самоорганізуючі технології реновації поверхонь ресурсовизначальних деталей рухомих спряжень, що забезпечують високу надійність та довговічність гірничо-металургійного устаткування без зупинки на ремонтні і профілактичні роботи за рахунок використання геомодифікаторів тертя на основі природнього матеріалу.
Торгова марка
 
ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Основою технології (що містить “Ноу-хау”) є використання в трибоспряженнях геомодифікатору тертя для відновлення деталей та підвищення ресурсу роботи. Область застосування: гірничометалургійний комплекс України.
 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  ІНВЕСТОРА:
Збільшення терміну експлуатації в 2 - 2,5 рази;
Скорочення ремонтних робіт в 3 та більше рази.