РОЗРОБНИКИ: проф. Дідик Р.П., доц. Грязнова Л.В., доц.Лісняк О.Г., асс. Безрукава В.А.
 
СУТНІСТЬ: Інноваційна технологія зміцнення консрукційних сталей з використанням енергії високої щільності поялгіє в тому, що для зниження енегоємності та підвищення продуктивності процесу хіміко-термічної обробки, вперше, використано попереднє ударно-хвильове навантаження. Результати досліджень показали ефективність використання попередньої ударно-хвильової обробки на утворення легованих шарів конструкційних сталей, які за параметрами значно перевищують леговані шари, що отримано за традиційними технологіями зміцнення.
Товщина отриманого дифузійного шару – 0,40 мм. Спостерігається неоднорідність легованого шару. Легований шар складається з однієї фази Fe2B
 
Товщина отриманого дифузійного шару – 0,85 мм. Отримано однорідний легований шар, наявна тверда фаза FeB, що впливає на зносостійкість поверхневого шару
 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Машинобудівна галузь та машинобудівні підприємства України. Розробка направлена на зниження енерговитрат на виробництві та підвищення ефективності хіміко-термічної обробки деталей з конструкційних сталей.
 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  ІНВЕСТОРА:
Підвищення продуктивності процесу хіміко-термічної обробки - в 2 - 2,5 рази;
Збільшення ресурсу роботи в 2 - 2,5 рази;
Зниження енерговитрат на 30 - 35%;
Збільшення товщини легованого шару в 2 - 2,5 рази;
Скорочення технологічного часу обробки - в 2 - 2,5 рази.