РОЗРОБНИКИ: доц. Довбніч М.М., асп. Дем'янець С.М., асп. Віктосенко І.А.
 
СУТЬ ПРОЄКТУ: Встановлено, що в напруженнях тектоносфери, зумовлених порушенням рівноважного стану геологічного середовища, знаходять відображення елементи, які є тектонічною основою сейсмогенеруючих структур. Інформація про напружено-деформований стан тектоносфери використовується при різномасштабних сейсмотектонічних дослідженнях, сейсморайонуванні різного масштабу. Дозволяє виділяти в вуглеводневому масиві регіональні геодинамічні активні зони, у тому числі динамічні явища в шахтах.
Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрями прогнозу

ПРОГНОЗНА СХЕМА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗОН РОЗВИТКУ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ

СХЕМА ПЛАНУ ГОРНИХ РОБІТ

СХЕМА ПЛАНУ ГІРНИЧИХ РОБІТ

 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Вуглевидобувні підприємства з підвищеним рівнем метановмісних сумішей, підвищеною небезпекою гірничих ударів та інших динамічних явищ. Отримані результати використовуються в УкрНДІ НАН України (м. Донецьк). З їх допомогою були досліджені причини аварій на шахтах України.
 
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЭФЕКТ: Використання нових підходів до прогнозу геодинамічних явищ дозволяє отримати інформацію про напружений стан геологічного середовища, що зменшує трудомісткість виконання процесу прогнозу небезпечних явищ і сприяє ефективному використанню матеріальних ресурсів.
 
Докладніше про цей проект