РОЗРОБНИКИ: проф. Садовенко О.І., проф. Рудаков Д.В., доц. Загріценко А.М., інж. Тишков В.В.
 
СУТЬ ПРОЄКТУ: Запропоновано склад та технологічне виконання покриваючого шару відвалів шахтних порід у процесі рекультивації, який несе не механічну ізолюючу функцію, а слугує активізатором процесу гумусоутворення з пригніченням активності сульфатів, заліза й алюмінію шляхом перемішування верхнього шару шахтної породи з карбонатним суглинком й осадками побутових і промислових стоків. При цьому враховується взаємодія штучного родючого шару різного складу з підземними й атмосферними водами, а також агрохімічний потенціал різних компонентів.
 
 
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Гірничодобувні підприємства, де система відпрацьовування вугільних родовищ передбачає складування на поверхні 30   60 % шахтної породи від загального обсягу видобутку вугілля.
 
ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ:
  • Вирішення проблем складування шахтної породи;
  • Зниження викидів отруйних газів і забруднення грунтових вод;
  • Використання прокультивованих площ для сільськогосподарських потреб;
  • Раціональне використання та утилізація супутніх азотофосфорвміщуючих промислових відходів і стічних вод.

 

Докладніше про цей проект