Напрямки роботи

Напрямки роботи

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

Одним із ключових пріоритетів для відкритої інноваційної платформи є енергоефективність, енерго- та ресурсозбереження. Перспективні розробки в цьому напрямі пов'язані в першу чергу з переробкою відходів виробництва та споживання, енергозберігаючими технологіями, автоматизацією технологічних процесів і впровадженням структурованих систем, включаючи програмні продукти, у виробництво та управління.

Інформатизація та автоматизація підприємств знижує собівартість їхньої продукції на 10  15%. Вчені НГУ пропонують наступні інноваційні розробки в цьому напрямку:

Нові машини, матеріали і технології

Напрямок наукових досліджень, що активно розвивається. Вченими НГУ пропонується удосконалення методів освоєння територій і прогнозних явищ за рахунок:

Напрям досліджень, що має соціальний аспект і пов'язаний у першу чергу з виявленням техногенного впливу на довкілля і зниженням витрат на його захист. Вчені НГУ пропонують такі рішення в галузі екологічної безпеки: