Проєкти 2022

РОЗРОБНИК: Шустов О.О., к-т техн. наук, доцент.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

На теперішний час глибина низки кар’єрів Кривбасу становить більше 400 м. В умовах їх подальшого поглиблення, суттєво збільшується об’єм виконання гірничо-капітальних робіт у зв’язку із рознесенням бортів, знижується продуктивність і техніко-економічні показники кар’єрного транспорту. Це призводить до збільшення частки транспортування до 50-70% від загальної вартості виробництва, забруднення навколишнього природного середовища та значного підвищення собівартості видобутку залізної руди. Вирішити транспортну проблему пропонується шляхом розробки нових конструктивних рішень перевантажувальних установок комбінованих видів транспорту з урахуванням специфіки роботи гірничого устаткування на великих глибинах. Технологічне рішення полягає у введенні нових елементів до комплексу (самохідні візки, похила частина реверсивного перевантажувача, автостела, штабелеукладач), що дозволяє неперервно вести перевантажувальні роботи в заданому режимі транспортування скельних порід з підвищенням продуктивності праці та зменшенням витрат.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблене технологічне рішення може знайти застосування на гірничо-збагачувальних комбінатах. Потенційними споживачами розроблених конструктивних рішень в Україні можуть бути: Метінвест (ПАТ “Інгулецький ГЗК”, ПАТ “Північний ГЗК”, Центральний ГЗК), АТ “Південний ГЗК”, АрселорМіттал Кривий Ріг (кар’єр №3), а також науково-дослідні та проектно-конструкторські організації.

РОЗРОБНИКИ: Луценко І.М., Федоряченко С.О., Бешта О.О., Весела М.А.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

Розроблені науково-технічні рішеньня з обґрунтування та реалізації раціональних режимів заряджання/розряджання тягових батарей електромобілів із впровадженням smart-технологій Vehicle-to-Grid (V2G) та Grid-to-Vehicle (G2V), які дозволяють забезпечити ефективне управління процесами генерації та споживання енергії. Наукове обґрунтування тенденцій розвитку інфраструктури електромобілів покликає збільшення ефективності запропонованих smart-рішень. А саме – визначення найбільш придатних для розміщення об'єктів транспортної інфраструктури (зарядні станції, сервіси) районів міст, що при зростаючому попиті на електромобілі дозволить забезпечити ефективне керування та взаємодію електромеханічної системи електромобіля з електротехнічним комплексом мережі та збільшити ресурс тягових батарей за рахунок уникнення глибокого розряду у випадках неоптимального розміщення зарядних станцій без додаткового пробігу на розряджених батареях.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Об'єкти транспортної інфраструктури (зарядні станції, сервіси) районів міст. Енергосистеми країни; системи курування електромеханічною системою електромобіля та електротехнічним комплексом «електромобіль – зарядна станція – розподільча мережа».

РОЗРОБНИКИ: Голінько В.І. Чеберячко, С. І., Чеберячко Ю. І., Дерюгін О. В., Славінський Д.В., Радчук Д.І., Клімов Д.Г.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

Розробка конструкції фільтрувального респіратора з примусовою подачею повітря та з можливістю автоматичного регулювання об'єму повітряного потоку у відповідності до характеру фізичного навантаження користувача на протязі усього терміну роботи з підтриманням належного рівня захисних властивостей пристрою.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Респіратори розробленої конструкції можуть бути застосовані у медичних установах, багатопрофільних хімічних, коксохімічних та інших підприємствах, а також у підрозділах Міноборони та ДСНС України для захисту службовців і цивільного населення при надзвичайних ситуаціях, які супроводжуються виділенням токсичних речовин.

РОЗРОБНИКИ: проф. Собко Б.Ю., проф. Ложніков О.В.

 

СУТНІСТЬ ПРОЄКТУ

Розроблена технологія комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених розсипних родовищ передбачає застосування гідромеханізованого видобувного комплексу у складі земснарядів і плавучої збагачувальної фабрики з розподілом корисної копалини на важкі мінерали, піщані і глинисті породи, за допомогою чого з'являється можливість відмовитися від формування хвостосховища, а піщані і глинисті породи використовувати як супутню сировину або складувати її у потенційні техногенні родовища. Це забезпечує підвищення ефективності комплексного освоєння супутньої сировини за рахунок залучення вмісних порід корисних копалин, зниження обсягів транспортних робіт в кар'єрі при видобувних роботах, зменшення площ земель під розташування хвостосховищ, що у сукупності дозволяє суттєво підвищити ефективність розробки обводнених розсипних родовищ.

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дана технологія може бути застосована у обводнених родовищах титан-цирконієвої сировини, наприклад, у Мотронівському ГЗК. Впровадження технології комплексного освоєння титан-цирконієвих родовищ, дозволить дорожній галузі суттєво знизити споживання піску з природних кар’єрів при споруджені дорожнього насипу з використанням супутньої сировини.